بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 6 آذر 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر