کارشناسان سلامت در سراسر جهان در مورد استفاده از داروهای خاص برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و بسته به محل زندگی بیماران، گزینه های مختلف درمانی برای آنان مطرح شده است.

ادامه خبر