یکی از قاچاقچیان منطقه سراوان در جریان درگیری با نیروهای مرزبانی کشته و 360 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد.

ادامه خبر