معاون فنی گمرک گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینر های لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت ...

ادامه خبر