نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین تصریح کرد که عادی سازی برجام را نباید به مسائلی چون برنامه موشکی ایران گره زد.

ادامه خبر