امروز یکشنبه دوم آذر ماه بازار با افزایش عرضه در عمده نماد های بزرگ و کوچک آغاز بکار کرد.

ادامه خبر