ستاد تنظیم بازار مجدداً قیمت شیرخام را به ازای هر کیلوگرم درب دامداری به 4500 تومان افزایش داد.برخی منابع هفته گذشته خبر داده بودند ستاد ...

ادامه خبر