تجارت فلزات همواره یکی از سودمندترین بحث های تاجران بزرگ و همینطور صنعتگران بوده است. بازاری بزرگ و داغ که عده ای مواد اولیه تولید خود را از آن تامین می کنند و دیگران به فکر سود از تبادلات هستند. خرید و فروش مس یکی از ارکان اصلی این بازار است که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

ادامه خبر