وزیر کشور از برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی  وزارت بهداشت خبر داد.

ادامه خبر