کاربران وجود میلیون ها سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در سطح جامعه را عامل بروز این درگیری های خونین و پیاپی دانسته و این سوال را مطرح کرده اند که ...

ادامه خبر