به گزارش پایگاه اقتصادی ایران جیب بزرگترین خودروساز کشور برای آذرماه امسال فروش محصولات خود را به صورت پیش فروش اعلام نمود. در این شرایط فقط خودروی 405 بصورت فروش نقدی با تحویل 30 روزه می باشد و بقیه خودروها بصورت پیش فروش نقدی می باشند که با تحویل اسفندماه 1391 و اردیبهشت ماه 1392 می باشند.