امروز شنبه 10 آبان ماه بازار با افزایش تقاضا و رشد قیمت در اکثر نماد های بزرگ و شاخص کار آغاز بکار کرد.

ادامه خبر