رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان تهران از اختصاص 7 هزار سهمیه وام 5 میلیون تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

ادامه خبر