دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، متوسط قیمت مهرماه مسکن را در مناطق 22گانه تهران اعلام کرد.

ادامه خبر