جنسیس GV80 خیلی دیر به مهمانی شاسی بلندهای لوکس رسید. با این حال کره ای ها می خواهند فرصت از دست رفته را با یک مدل جدیدتر به اسم ...

ادامه خبر