محققان آمریکایی می گویند شواهد جدید نشان می دهد ویروس کرونا در برخی بیماران می تواند باعث بروز بیماری های خودایمنی و حمله گلبول های سفید خون به بافت های بدن شود.

ادامه خبر