بانک مرکزی در هفت روز نخست آبان ماه (از تاریخ 1 الی 7 آبان ماه 99)روزانه، به طور متوسط 70 میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در ...

ادامه خبر