دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: تاکنون هیچ طرحی برای قیمت گذاری خودرو تهیه نشده بلکه به دنبال تهیه ...

ادامه خبر