بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ چهارشنبه 7 آبان 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر