پژوهشگران در موسسه تحقیقاتی کالج پزشکی پن ایالت پنسیلوانیا در آمریکا دریافته اند که برخی از دهان شویه ها می توانند در غیرفعال کردن خانواده ویروس کرونای انسانی نقش داشته باشند.

ادامه خبر