بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ سه شنبه 6 آبان 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر