شرکت ایران خودرو امروز سه شنبه با انتشار یک بخشنامه به نمایندگی های سراسر کشور، از توقف تولید خودرو هایما خبر داد.

ادامه خبر