نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه 99 به عدد 41.4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41.4 درصد بیشتر از مهر ...

ادامه خبر