نماینده تهران در مجلس از جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.

ادامه خبر