پس از آنکه رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که وی آماده تمدید کاهش تولید بی سابقه نفت کشورش در مواجهه با موج همه گیری ...

ادامه خبر