یک تحلیلگر بازارهای مالی پیش بینی کرد که پس از انتخابات آمریکا ممکن است در صورت برد بایدن قیمت دلار ...

ادامه خبر