معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: خانه های خالی تحویل شده مسکن مهر هم شامل مالیات ستانی می شود اما طبق بررسی های انجام ...

ادامه خبر