وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدواریم تا پاییز 99 سرخابی های پایتخت در فرابورس به هواداران و مردم واگذار شود.

ادامه خبر