معاملات مسکن در سه هفته  ابتدای پاییز متفاوت از نیمه اول سال، کمتر تحت تاثیر تحولات بورس قرار گرفت؛ اما با این حال رشد تند ...

ادامه خبر