شرکت هیوندای در حال توسعه یک خودرو پرنده است که می تواند در شهرها و به عنوان تاکسی از آن استفاده کرد.

ادامه خبر