مرحله پنجم فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش یکساله ایران خودرو که از روز سه شنبه 22 مهر آغاز شده بود،روز گذشته یعنی پنجشنبه به پایان رسید.

ادامه خبر