در هفته ای که پشت سر گذاشتیم دلار مرز روانی 30 هزار تومان را رد کرد. اتفاقی که پیش بینی نمی شد به این زودی ها رخ بدهد. کارشناسان در ...

ادامه خبر