مدیر عامل بانک صادرات ایران با اشاره به عرضه اولیه سهام گروه مالی سپهر در هفته آینده گفت: تمامی وجوه حاصل از فروش وسپهر در بازار سرمایه می ماند.

ادامه خبر