کارشناس بازار سهام گفت: دارایی سهامداران مستقیم سهام عدالت 17 میلیون تومان و دارایی سهامداران غیر مستقیم متفاوت است به عنوان مثال ...

ادامه خبر