بانک مرکزی اعلام کرد: تمام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بایستی با ایجاد باجه مخصوص و رعایت کامل ملاحظات بهداشتی و مراقبتی ...

ادامه خبر