شاخص کل بورس که به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد عقب گرد داشت امروز با بیش از 39 هزار واحد رشد، به کانال یک میلیون و ...

ادامه خبر