مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: حساب بانکی این شرکت همچنان مسدود است.

هاشم یکه زارع با بیان اینکه حساب بانکی ایران خودرو دیزل همچنان مسدود است، اظهار كرد: در سال تولید ملی، تولیدکنندگان انتظار حمایت بیشتری از سوی دستگاه های مسوول دارند.وی افزود: ایران خودرو دیزل دارای 11 هزار نیروی کار است که 5 هزار نفر از آنها در تهران مشغول به کار هستند، 4 هزار نفر در تبریز و هزار نفر نیز در شهرهای دیگر فعالیت دارند.وی با بیان اینکه مسدود شدن حساب بانکی یک شرکت باعث مختل شدن تمام فعالیتهای تولیدی آن می شود، افزود: با وجود مشکلاتی که بر اثر محدودیت های بین المللی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، اعمال محدودیت های داخلی نیز مشکلات آنها را افزایش میدهد.یکه زارع با اشاره به تعیین تکلیف 50 درصد خریداران معترض کشنده های هوو، گفت: برای 50 درصد از خریداران حکم صادر شده که حدود 6 هزار و 500 نفر هستند.وی ادامه داد: جریمه بالایی برای شرکت ایران خودرو دیزل وضع شده که در حال پیگیری موضوع از مجاری قانونی مانند دیوان عدالت اداری هستیم.وی تاکید کرد: برای دریافت طلب از یک بدهکار باید آن را زنده نگه داشت نه اینکه با مسدود شدن حساب بانکی، تولید آن را با مشکل روبه رو کرد.