در شرایط بحران اقتصادی منطقه یورو، شركت فرانسوی پژو خواستار ادامه همكاری با صنعت خودروی ایران شده است.اوایل سال جاری اخباری مبنی بر قطع همكاری پژو با شركت ایران خودرو منتشر شد. در آن زمان اعلام شد كه شركت پژو ارسال قطعه به ایران برای تولید خودروهای تحت برند خود را متوقف كرده است.
در این میان برخی منابع فشار لابی صهیونیستی را دلیل این موضوع اعلام میكردند. البته این رویكرد پژو در حالی بود كه همزمان رقیب فرانسوی این شركت (رنو) در برابر این فشارها تاكید كرد كه صنعت خودرو مشمول تحریمها نبوده و همچنان به همكاری خود با ایران ادامه خواهد داد.به هر حال در حالی كه چند ماهی از توقف ارسال قطعه از سوی پژو به ایران خودرو میگذرد، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران از ابراز تمایل شركت پژو برای آغاز مجدد همكاری با ایران خودرو خبر میدهد.محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا میگوید: پژو برای همكاری با ایران خودرو اعلام آمادگی كرده البته به شرطی كه بتواند پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت كند.وی با بیان اینكه قطع ارسال قطعه به ایران در چند ماه اخیر تاثیرات منفی بر شركت پژو داشته است، خاطرنشان كرد: ایران بزرگترین بازار صادراتی پژو است و این شركت دوست ندارد چنین بازاری را از دست دهد.اعلام آمادگی پژو برای آغاز دور جدید همكاریها با ایران خودرو در حالی است كه هماكنون حدود 23 سال از اولین روزهای حضور پژو در ایران میگذرد.این شركت فرانسوی از سال 1368 همكاری با ایران خودرو را برای تولید پژو 405 آغاز كرد؛ خودرویی كه همچنان در ایران تولید میشود.پس از آن پژو فعالیتهای خود در ایران را گسترش داده و دیگر محصولات تحت برند این شركت از جمله 206، روآ و پارس در ایران تولید شد. برخی از این خودروها مانند 206 نیز به محبوبیت بالایی در بازار ایران دست یافتند.با این حال از اوایل سال جاری توقف ارسال قطعه به ایران موجب كاهش تولید برخی از این خودروها به ویژه توقف تولید پژو 206 شده است. البته این موضوع ایران خودروییها را وا داشت تا در روابط خود با شركت پژو تجدیدنظر كنند بهگونهای كه اخیرا این شركت اعلام كرد خودروی پژو 206 كاملا داخلی سازی شده و تولید آن به زودی آغاز خواهد شد.در این شرایط باید دید كه آیا دوباره پژو به ایران باز خواهد گشت و موضع ایران خودرو در این زمینه چه خواهد بود؟ باید توجه داشت كه پژو در ماههای اخیر با كاهش قابل توجه صادرات به ویژه در حوزه قطعات سیكی.دی مواجه شده و این موضوع اشتغال 8 هزار نفر از فرانسویان شاغل در این شركت را در معرض نابودی قرار داده است. این موضوع موجب شده دولت فرانسه مستقیما وارد عمل شده و از پژو بخواهد از هر طریق ممكن از اخراج این كارگران جلوگیری كند.