رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بودجه سال ۹۲ گفت: به احتمال زیاد بودجه سال ۹۲ برمبنای دلار ۲۰۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد.غلامرضا مصباحی مقدم درگفت و گو با خانه ملت، افزود: بودجه سال آینده را باید بر اساس کاهش اتکای به درآمدهای نفتی بست و فکر می کنم عزم دولت و مجلس هم بر همین باشد که درآمدهای دیگری جایگزین درآمد نفتی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی درادامه اظهار داشت: امیدواریم عملیاتی کردن بودجه که سالهاست برای رسیدن به آن بحث می کنیم به مرحله عمل برسد و بتوانیم بودجه سال ۹۲ را عملیاتی کنیم.وی گفت: عملیاتی شدن به این معناست که فعالیت هر دستگاه تعریف شده و قیمت آن فعالیت هم مشخص باشد که حاصل ضرب و جمع تعداد و قیمت خدمات نشان می دهد که میزان بودجه چقدر باشد و تفریغ بودجه هم بر این اساس انجام می شود که آیا کار پیش بینی شده محقق شده یا نه؟ آیا هزینه های پیش بینی شده درست بوده است یا خیر؟به گفته رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عملیاتی شدن بودجه بخشی از بودجه را که بر اساس چانه زنی شکل می گرفته و واقعیت نداشته است را حذف می کند.مصباحی مقدم درادامه به ارزش هردلار از فروش نفت اشاره کرد و گفت: به احتمال زیاد بودجه سال ۹۲ برمبنای دلار ۲۰۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس درادامه اظهار داشت: بخشی از پروژه های عمرانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد وسرمایه های بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه های عمرانی به کار گرفته خواهد شد.رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دربودجه سال آینده نرخ مالیات افزایش پیدا نخواهد کرد اما پوشش های مالیاتی افزایش می یابد و مالیات منبعی برای تامین درآمدهای بودجه سالیانه کشور خواهد شد.