ترافیک میلیون دلاری در یک روز بارانی تهران / عکس ارسالی خوانندگان