عیار طلا، 18 یا 14 مسئله این است !

بحث کاهش عیار در صنعت طلاوجواهر از سابقه طولانی برخوردار است، و در هر دوره موافقان و مخالفان خود را به عرصه آورده است. ولی بطور جدی 5 سال پیش انجمن صنفی کارفرمایان طلاوجواهر این بحث را در جهت رشد تولید و رونق کسب وکار در این صنف مطرح کرد که با نظر منفی اتحادیه طلاوجواهر روبرو شد.پس از سالها چند روزی است که بار دیگر رسانه ها خبرها، مصاحبه ها و گزارشهایی از کاهش عیار طلا و بحث های حواشی آن را منعکس کرده اند، که در جای خود قابل تامل و بررسی است.در طرح اخیر نه کاهش عیار بلکه به نوعی تعدیل عیار و یا به عبارت بهتر تنوع عیار پیشنهاد شده که در آن تدوین چند استاندارد عیاری به غیر از عیار 18، مانند عیارهای 4، 9، 14 و 17 ارائه شده است.تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها: 24 آبان ماه1391 -18:15