نرخ دلار در اتاق مبادلات ارز نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.قیمت دلار امروز ۲۴,۹۲۵ ریال اعلام شد و قیمت یورو نیز با اندکی افزایش به ۳۱,۷۰۶ رسید. بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخ گذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد.


نرخ های جدید اتاق ارز در بانک مرکزی چهارشنبه 24 آبان ماه 91 :