تویوتا خودروهای ضد تصادف می سازد. سیستم ایمنی به کار رفته در این خودروها طوری است که با خودروهای اطراف و با جاده در تعامل دائمی است.سیستم حمل و نقل هوشمند به کار رفته در خودروهای در حال تست تویوتا می توانند داده ها را از حسگرهای خود و همچنین از فرستنده های اطراف دریافت کرده و با پردازش این داده ها، تصادف را به حداقل ممکن برسانند.
این فناوری ها به طور خودکار مانع رد شدن ناخوداگاه از چراغ قرمز شده، نقطه کور خودرو را به حداقل ممکن رسانده و مانع برخورد با پیاده ها خواهد شد. در این فناوری خودروها نیز با یکدیگر اطلاعات رد و بدل می کنند.یکی از فناوری های به کار رفته در این سیستم این است که در صورت حضور یک پیاده و عدم توجه کافی از سوی راننده، به طور خودکار روی صفحه شیشه خودرو تصویر یک پیاده ظاهر می شود و یک بوق به صدا در می آید. سر چهار راه ها اگر از سمت های مختلف خودرویی با سرعت در حال نزدیک شدن است روی شیشه خودرو علامت فلش مشخص می شود و اگر راننده از سر بی توجهی در حال عبور از چراغ قرمز باشد، این جمله هشدار آمیز را می شنود که «چراغ قرمز» است.تویوتا برای این کار یک فضا به اندازه سه برابر استادیوم بیس بال (حدود 3.5 هکتار) را به آزمایش این خودروهای مجهز به فناوری ضد تصادف اختصاص داده است. این فضا در کنار مرکز فناوری خودروسازان ژاپن در نزدیکی کوه فوجی قرار دارد.تست این خودروها در خیابان های اصلی از سال 2014 آغاز می شود. تویوتا این فناوری را مؤثر می داند چون بر اساس آماری که به دست آورده نیمی از تصادف ها در تقاطع ها اتفاق می افتد. 34 درصد از تصادفات در ژاپن هنگام عقب رفتن راننده ها است.تویوتا این فناوری را ابتدا در خودروهای لکسوس خود به کار خواهد گرفت.کار روی ایمنی خودروها و پیش دستی و پیشگیری از تصادف جزو برنامه تحقیقات اکثر خودروسازان است. نیسان، رقیب دیرینه تویوتا در ژاپن هم بیکار ننشسته و روی همین نوع فناوری ها کار می کند. در آخرین فناوری عرضه شده در خودروهای نیسان، ترمز خودکار هنگام غفلت راننده، پارک بدون نیاز به راننده و انحراف از مسیر پیش از برخورد شدید به کار گرفته شده است.