در حالی مهلت سه روزه ثبت نام در مرحله دوم طرح فروش فوق العاده محصولات گروه صنعتی ایران خودرو رو به اتمام است که بسیاری از مردم از شرط عدم پلاک فعال در خانواده، طی تماس با ایسنا، با بیان شرایط خود ابراز نارضایتی کردند.

ادامه خبر