اگر چه عده ای با دادن آدرس غلط، بورس را عامل افزایش شدید قیمت محصولات فولادی معرفی می کنند اما انبوه سازان نیز ...

ادامه خبر