شورای امنیت آمریکا اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران ادامه خواهد یافت.

ادامه خبر