بازار سکه و طلا پربازده ترین بازار هفته گذشته بود و بورس با 0.1 درصد رشد مثبت کم  بازده ترین بازار هفته اول مرداد ماه شد.

ادامه خبر