در آمریکا اطلاعاتی از درآمد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا منتشر شد.

ادامه خبر