رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی، نکاتی را درباره متغیرهای پولی عنوان کرد.

ادامه خبر