قیمت خودرو طی چند ماه گذشته نجومی افزایش یافته و باعث نارضایتی بسیاری از افراد جامعه شده است.

ادامه خبر